ชุดตรุษจีนเด็ก ชุดจีนเด็ก ชุดกังฟูเด็ก ชุดฮั่นฝูเด็กชาย แขนสั้น ลายตัวหนังสือจีนที่อกซ้าย และกิ่งเหมยด้านขวา สีแดง พร้อมกางเกงสีดำ

ชุดตรุษจีนเด็ก ชุดจีนเด็ก ชุดกังฟูเด็ก ชุดฮั่นฝูเด็กชาย แขนสั้น ลายตัวหนังสือจีนที่อกซ้าย และกิ่งเหมยด้านขวา สีแดง พร้อมกางเกงสีดำ