Generic selectors
ค้นหาที่ตรงเท่านั้น
ค้นหาจากชื่อ
Search in content
Search in posts
Search in pages
ค้นหาจากสินค้า
กางเกงยีนส์เด็กโต

กางเกงยีนส์เด็กโต สุดเท่ห์

฿340.00

มีสินค้าอยู่ 5

  • สินค้ามาไซส์ 22 เทียบเท่าไซส์ 120 (สำหรับน้องสูง 115-125 ซม. หนัก 20-25 กิโล)
  • สินค้ามาไซส์ 24 เทียบเท่าไซส์ 130 (สำหรับน้องสูง 125-135 ซม. หนัก 25-30 กิโล)
  • สินค้ามาไซส์ 26 เทียบเท่าไซส์ 140 (สำหรับน้องสูง 135-145 ซม. หนัก 30-40 กิโล)
  • สินค้ามาไซส์ 28 เทียบเท่าไซส์ 150 (สำหรับน้องสูง 145-155 ซม. หนัก 40-45 กิโล)
  • สินค้ามาไซส์ 30 เทียบเท่าไซส์ 160 (สำหรับน้องสูง 155-165 ซม. หนัก 45-50 กิโล)
  • สินค้ามาไซส์ 32 เทียบเท่าไซส์ 170 (สำหรับน้องสูง 165-175 ซม. หนัก 50-55 กิโล)

เลือกไซส์ที่ต้องการ ด้านล่างนี้คะ  (ไซส์ที่ไม่ขึ้นให้เลือก แสดงว่าสินค้าหมด)

รายละเอียดสินค้า

ตารางไซส์ คลิกดูด้านบนขวา

แนะนำให้คุณแม่ เผื่อไซส์น้องขึ้นอีกอย่างน้อย 1 ไซส์ นะคะ                                                                                                                                                                                                 สำหรับน้องที่อวบ หรือสูงกว่าเด็กในรุ่นเดียวกัน จะต้องดูตามน้ำหนัก หรือ ความสูงน้องแทนอายุน้องคะ

วิธีการดูตารางไซส์ และทริกการเลือกไซส์ชุดเด็ก คลิก