Generic selectors
ค้นหาที่ตรงเท่านั้น
ค้นหาจากชื่อ
Search in content
Search in posts
Search in pages
ค้นหาจากสินค้า
กางเกงยีนส์เด็ก แต่งกระเป๋า สีเหลือง ที่ก้น

กางเกงยีนส์เด็ก แต่งกระเป๋า

มีสินค้าอยู่ 26

สินค้ามาไซส์  6 ขนาดเทียบเท่าไซส์ 80 (สำหรับน้องสูง 75-83 ซม. หนัก 9-10 กิโล)

สินค้ามาไซส์  8  ขนาดเทียบเท่าไซส์ 90 (สำหรับน้องสูง 88-93 ซม. หนัก 11-12 กิโล)

สินค้ามาไซส์  10  ขนาดเทียบเท่าไซส์ 95 (สำหรับน้องสูง 93-98 ซม. หนัก 12-13 กิโล)

สินค้ามาไซส์  12  ขนาดเทียบเท่าไซส์ 100 (สำหรับน้องสูง 98-103 ซม. หนัก 13-14 กิโล)

สินค้ามาไซส์  14  ขนาดเทียบเท่าไซส์ 110 (สำหรับน้องสูง 108-113 ซม. หนัก 16-18 กิโล)

 

เลือกไซส์ที่ต้องการ ด้านล่างนี้คะ  (ไซส์ที่ไม่ขึ้นให้เลือก แสดงว่าสินค้าหมด)

รายละเอียดสินค้า

ตารางไซส์ คลิกดูด้านบนขวา

แนะนำให้คุณแม่ เผื่อไซส์น้องขึ้นอีกอย่างน้อย 1 ไซส์ นะคะ                                                                                                                                                                                                 สำหรับน้องที่อวบ หรือสูงกว่าเด็กในรุ่นเดียวกัน จะต้องดูตามน้ำหนัก หรือ ความสูงน้องแทนอายุน้องคะ

วิธีการดูตารางไซส์ และทริกการเลือกไซส์ชุดเด็ก คลิก