ไซส์ XL รอบอก 42 นิ้ว
ไซส์ 2XL รอบอก 43 นิ้ว
ไซส์ 3XL รอบอก 45 นิ้ว