รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางไซส์ คลิกดูด้านบนขวา แนะนำให้คุณแม่ เผื่อไซส์น้องขึ้นอีกอย่างน้อย 1 ไซส์ นะคะ                                                                                                                                                                                                 สำหรับน้องที่อวบ หรือสูงกว่าเด็กในรุ่นเดียวกัน จะต้องดูตามน้ำหนัก หรือ ความสูงน้องแทนอายุน้องคะ วิธีการดูตารางไซส์ และทริกการเลือกไซส์ชุดเด็ก คลิก