ก่อนอื่น ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ตัวน้อยๆ ที่เพิ่มเข้ามาคะ ^^ หลังจากตื่นเต้นที่ได้พบหน้าเจ้าตัวน้อยแล้ว

คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมต้อนรับเจ้าตัวน้อยเข้าสู่ครอบครัว ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วย การแจ้งเกิดลูก นะคะ

 

การแจ้งเกิด และ ขอสูติบัตร

ในทางกฎหมายแล้ว ได้ระบุว่าคุณพ่อคุณแม่ จะต้องแจ้งเกิดภายใน 15 วัน นับจากวันคลอด ส่วนการแจ้งเกิด ก็จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ขึ้นอยู่ว่า เจ้าตัวเล็กคลอดที่ไหนคะ

คลอดที่โรงพยาบาล หรือสถานีอนามัย

โดยปกติแล้ว คุณแม่ที่คลอดน้องที่โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลจะอำนวยความสะดวก ในเรื่องการทำสูติบัตร ให้คะ โดยขอเอกสารที่จำเป็นและนำไปแจ้งเกิดให้ และนัดวันรับสูจิบัตรอีกทีที่โรงพยาบาล ภายใน 2-5 วัน หลังจากคลอด (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับโรงพยาบาล) บางโรงพยาบาลอาจมีเจ้าหน้าที่ของทางอำเภอประจำอยู่ด้วย คุณพ่อคุณแม่ สามารถยื่นเอกสารแจ้งเกิด และได้รับสูติบัตรทันทีเลยคะ สะดวกสบายมากคะ ^^

เอกสารที่จำเป็นที่ต้องใช้ ที่ต้องให้กับโรงพยาบาล คือ

  • สำเนาบัตรประชาชน ของคุณพ่อ และคุณแม่ อย่างละ 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ของคุณพ่อ และคุณแม่ อย่างละ 1 ชุด

** ปกติแล้ว เด็กที่คลอดที่โรงพยาบาล นั้น ทางโรงพยาบาลจะออกหนังสือรับรองการเกิด และนำสำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน ของคุณพ่อ และคุณแม่ ไปที่อำเภอเพื่อทำเรื่องขอรับสูติบัตรมาคะ ดังนั้น ถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหน ต้องการไปทำเรื่องที่อำเภอเอง จะต้องขอหนังสือรับรองใบแจ้งเกิดกับทางโรงพยาบาลไปที่อำเภอด้วยจ้า

 

คลอดที่บ้าน หรือที่อื่นๆ

ถ้าในกรณีที่เจ้าตัวน้อย เกิดใจด่วน คลอดระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาล ก็ยังให้ทางโรงพยาบาลจัดการเรื่องการแจ้งเกิดได้คะ แต่ถ้าเจ้าตัวน้อยเกิดคลอดในบ้าน แล้วคุณแม่ไม่ได้ไปโรงพยาบาล กรณีนี้ คุณพ่อ และคุณแม่ต้องเป็นคนไปแจ้งเกิด ที่สำนักทะเบียนอำเภอ เองคะ ซึ่งก็จะมีความยุ่งยากมากขึ้น โดยใช้เอกสารตามนี้คะ

เอกสารที่จำเป็นที่ต้องใช้ ที่ต้องให้กับโรงพยาบาล คือ

  • สำเนาบัตรประชาชน ของคุณพ่อ และคุณแม่ อย่างละ 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ของคุณพ่อ และคุณแม่ อย่างละ 1 ชุด
  • ใบรับรองแพทย์
  • สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพของเด็ก (เพื่อดูประวัติการฉีควัคซีน / น้ำหนักตัวเด็ก)
  • พยาน/หลักฐานสถานที่เกิด เพื่อยืนยันการเกิดของเด็ก

การแจ้งนำชื่อลูกเข้าทะเบียนบ้าน

ทางกฎหมายระบุว่า คุณพ่อคุณแม่ จะต้องนำชื่อลูกเข้าทะเบียนบ้าน ภายใน 15 วัน หลังจากวันคลอด เช่นเดียวกันกับการแจ้งเกิด ดังนั้น ถ้าคุณพ่อคุณแม่ มาทำเรื่องแจ้งเกิดแล้ว ก็แจ้งนำชื่อลูกเข้าทะเบียนบ้านพร้อมกันได้เลยคะ เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ มีดังนี้คะ

  1. สำเนาบัตรประชาชน ของเจ้าบ้าน 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้านเล่มจริง และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  3. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (เด็กที่คลอดที่โรงพยาบาล หรือสถานีอนามัย ชื่อจะอยู่ที่ ที่อยู่ของโรงพยาบาลก่อน ทางโรงพยาบาลนั้นๆ จะเตรียมเอกสารให้คุณแม่ตอนออกจากโรงพยาบาลอยู่แล้วคะ)

 

ทีนี้ เจ้าต้วน้อยของเรา ก็จะมีหลักฐานการแจ้งเกิด และที่อยู่ที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วจร้า ^^

 

เขียนโดย : www.babekits.com